Egészségügyi és gazdasági kártevők

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi ártalmat előidéző egészségügyi kártevők ellen közegészségügyi-járványügyi okokból, míg gazdasági kártételük miatt gazdasági érdekből védekezni kell.

A védekezés részben az ártalom megelőzését, részben a kártevők elpusztítását jelenti. Amennyiben van rá lehetőség, elsősorban a kártétel kivédésére, azaz a megelőzésre kell törekedni, de ártalmuk megjelenésekor az ártalom felszámolása az elsődleges feladat, ami elpusztításukkal biztosítható. A kártevők elleni hatékony védekezés azonban csak az adott kártevő meghatározásával és a kártevőre vonatkozó széles körű biológiai ismeretek fényében valósítható meg. Szakembereink a szükséges ismeretek birtokában örömmel állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Az alábbiakban szeretnénk egy rövid áttekintést adni Önöknek a leggyakoribb kártevőkről.

Csótányok

A csótányok elkülönítése más rovaroktól rendkívül fontos a védekezés szempontjából. Magyarországon leggyakrabban 3 különböző fajjal
találkozhatunk az ember közvetlen környezetében: a sárgásbarna színű, kifejletten 1,0-1,5 cm testhosszúságú német csótánnyal (Blattella germanica), az előzőnél nagyobb, feketés-barna színű konyhai csótánnyal (Blatta orientalis) és a legnagyobb testmérettel bíró (átlagosan 3-4 cm testhosszt elérő) amerikai csótánnyal (Periplaneta americana). A csótányok könnyen felismerhetők erősen lapított testükről, ovális körvonalukról, meglehetősen nagy szemeikről, valamint hosszú, vékony csápjaikról. Biológiai sajátosságaik eltérő jellegét az ellenük való hatékony védekezésben feltétlenül figyelembe kell venni, ezért mindenképpen szükséges az adott faj, illetve fajok pontos meghatározása. Ezt legegyszerűbben a háztartási boltokban is kapható ragasztós csótánycsapdák (ún. monitoring csapdák) használatával összegyűjtött példányok gondos szemrevételezésével lehet elvégezni.

Legyek

A legyek viszonylag könnyen felismerhetők zömök, vaskos felépítésükről, rövid csápjaikról, nagy szemeikről és gyors röptükről. Tekintve, hogy a legyek mindhárom lábpárján tapadókorongot hordoznak, gyakran találkozhatunk velük sima felületeken is, amint épp pihennek vagy tisztálkodnak. Lábatlan lárváik, melyeket nyüveknek is neveznek legtöbbször bomló szerves anyagokkal táplálkoznak. A kifejlett alak mindenevő és mivel csak oldott anyagokkal képes táplálkozni, szilárd táplálékát nyálával vagy hányadékával hígítja fel. Életmódjából kifolyólag közegészségügyi jelentőségük vitathatatlan, hiszen testfelületükön és tápcsatornájukban számos kórokozót hordozhatnak és ezáltal ezek mechanikus terjesztésében játszanak szerepet. Az ellenük való védekezés elsődleges célja a helyiségek légymentesítése, illetve az ember közvetlen környezetében számuk közegészségügyi ártalmat nem jelentő szinten tartása, amit szakembereink hatékonyan és gyorsan elvégeznek akár az Ön otthonában is. Az irtás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is, ami leghatékonyabban a tenyészőhelyeik (pl. trágya, szemét) zárt tárolásával vagy elszállításával, a trágya irtószeres kezelésével, a nyílászárók hálózásával, valamint szaghatáson alapuló riasztószerek alkalmazásával valósítható meg.

Szúnyogok

Magyarországon közel 50 különböző szúnyogfaj él, és bár ezek közül csupán néhánynak van higiénés jelentősége, az embervért is szívó fajok problémát jelenthetnek az ember közvetlen környezetében. Valamennyi szúnyog közös tulajdonsága, hogy lárváik fejlődéséhez a víz nélkülözhetetlen, ezért az ellenük való védekezés legfontosabb eleme a megelőzés keretében végzett lárvairtás, illetve a tenyészőhelyeik (pl. vízzel telt hordók, gödrök) megszüntetése. A kifejlett röpképes alakok (az imágók) elleni védekezés a nyílászárók hálózásával és riasztó hatású technológia alkalmazásával valósítható meg a leghatékonyabban. Szakembereink örömmel segítenek a tenyészőhelyek felkutatásában, felszámolásában, kezelésében, valamint a nyílászárók hálózásában, továbbá a hatékony technológia kiválasztásában és telepítésében. Szúnyogfertőzöttség esetén vállaljuk az imágógyérítést zárt térben és a szabadban egyaránt.

Darazsak

A darazsak nagytermetű, hártyás szárnyú rovarok, jól felismerhetőek a testükön megfigyelhető feltűnő, fekete-sárga rajzolatról. A méhektől viszonylag könnyen elkülöníthetőek, ugyanis ellentétben a méhekkel, testük csak gyengén szőrözött, így fényes színű. Hatalmas összetett szemeik nagyjából vese alakúak, csápjaik térdesen hajlítottak. Rendkívül fejlett rágóik főleg a zsákmányszerzés eszközei, de nagy szerepet játszanak a fészek építésében és védekezés közben is szívesen használják. A védekezésben leggyakrabban a potrohuk végén található fullánkjuknak van nagyobb jelentősége; a torhoz mozgékonyan ízesülő potroh miatt szinte minden irányból hatékonyan használják és nem csak végszükségben, mint a méhek, mivel fullánkjukat sérülés nélkül képesek visszahúzni az áldozat bőréből. A fullánk méregmiriggyel áll kapcsolatban, így a szúrás során számos méreganyagot juttatnak az áldozatukba. A darazsak egy része ún. államokban vagy kolóniákban él, amelyekben bizonyos kasztok alakulnak ki. Egy államhoz egyetlen királynő és számos (akár több ezer) dolgozó tartozik. Fészküket változatos helyeken (pl. padlásokon, az ablaktokok és a fal találkozásánál, a föld alatt vagy a növényzeten) képesek kialakítani, amihez elsősorban növényi anyagokat használnak. Az áttelelő anya tavasszal, általában áprilisban kezdi el megépíteni a fészkét és az első időkben lárvái táplálásáról önmaga gondoskodik. A darazsak elleni védekezés legegyszerűbben ilyenkor valósítható meg az anya befogásával és elpusztításával. Az ehhez szükséges csapdát megrendelés esetén szakembereink kihelyezik és a befogott állat elpusztításáról gondoskodnak. Később, nagyobb mértékű darázsprobléma kezeléséhez mindenképpen szakember segítségét kérje! Az irtás minden esetben hozzáértést és nagy körültekintést igényel! Megrendelés esetén cégünk munkatársai gondoskodnak a fészek felkutatásáról és az abban élő összes darázs egyidejű elpusztításáról.

Bolhák

Magyarországon közel 50 bolhafaj fordul elő. Ezek többnyire egy-egy állat vérével táplálkoznak, amire a nevük is utal (pl. kutyabolha, macskabolha, stb.). Van azonban számos olyan faj, amely a megszokott gazdáján kívül más állatból is szív vért. Járványügyi jelentősége ezeknek a többgazdás bolháknak van. A különféle bolhák felismerése hasonlóságuk miatt rendkívül nehéz, ezért bolhafertőzöttség esetén kérje szakember segítéségét! A nőstény egy-két éves élettartama alatt 400-500 szabad szemmel alig látható petéit válogatás nélkül elhullatja, majd ezek ragadós felszínük miatt általában a padlózat porába kerülnek. A petéből kikelő szőrős testű, szem nélküli, hernyószerűen haladó lárvák a por és a szemét szerves anyagával táplálkoznak. A fejlődésük ott a legoptimálisabb, ahol a bolhaürülékkel együtt vér is kerül a szemétbe. A lárvák három vedlést követően bebábozódnak, majd a kifejlett bolha a bábból rendszerint a lépések hangjára, dobbanásra ugrik ki és azonnal a vért adó gazdára igyekszik felkapaszkodni. Táplálék nélkül több hónapig is képesek életben maradni. Különösen kedvezőek számukra a rögzített széksorok közötti nehezen takarítható hézagok, így a színházak, mozik és járművek, továbbá a nyirkos, földes szobák padlója és a tantermek dobogó alatti területei. Ezeknek a területeknek a megelőző jellegű (preventív) kezelése különösen fontos! Tekintettel arra, hogy a megelőzésben a legfontosabb tényező a megfelelő tisztaság, tehát a helyiségek rendszeres takarítása, valamint a háziállatok tartózkodási helyeinek tisztán tartása, vállaljuk épületek, nagyobb ingatlanok, színházak, mozik és járművek szakszerű tisztítását, takarítását.

Ágyi poloskák

Az ágyi poloskák (népi nevükön csimazok, paklincsok, büdös férgek, vagy palackák) világszerte ismert, kozmopolita, kifejletten 4-8 mm hosszú, rozsdabarna színű, szárnyatlan, szipókás rovarok. Előfordulási arányuk 1997-től elsősorban a fővárosban emelkedik. Az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete jelentése szerint 1997-2001 között az entomológiai laboratóriumba meghatározásra beküldött vérszívó rovarok 51-65%-a ágyi poloska volt. Döntően passzív módon terjednek, leggyakrabban különféle használati, ajándékba vagy kölcsön adott tárgyakkal (pl. bútorral, képpel, bontásból származó építkezési faanyaggal, gyermekkocsival stb.), becsomagolt tárgyakkal, illetve a szállító kocsik közvetítésével. Természete általában egy lakáshoz köti, de alkalmilag az éhség vándorútra késztetheti, ilyenkor egyik lakásból a másikba elsősorban a paneles technológiával épített házak villanyvezetékeinek, illetve fűtés-, víz- és gázcsöveinek mentén jut el, de alkalmilag az ágynemű szellőztetésével is „lerázható”. Testméretük a rendelkezésre álló tápláléktól (a szívott vér mennyiségétől) függ. Lábaikon karmok és tapadókorongok találhatók, melyek segítésével a függőleges felületeken is kiválóan másznak. Torukon nem elzárható, így állandóan szivárgó, jellegzetes szagú váladékot termelő bűzmirigyük van. A nőstények naponta 2-3, hosszú életük folyamán (0,5-1,5 év) 200-400, kb. 1 mm hosszú petét raknak, amelyeket rendszerint csomókban búvóhelyeik talapzatára ragasztanak. A petékből a lárvák a hőmérséklettől függően 1-4 hét alatt kelnek ki és öt vedlés után válnak ivaréretté. Fejlődésükhöz, a vedlésükhöz feltétlenül vérszívásra van szükségük. Teljes kifejlődésük ideje a hőmérséklettől függően 20-60 nap között változhat. 15 oC alatt és 37 oC felett fejlődésük leáll. Évente 3-4 nemzedékük van. Az egy pártól származó ivadékok száma egy év alatt 1000 és 4000 közötti lehet, ezért mindenképpen szükséges hatékony irtásuk, amelyhez kérje szakember segítségét!

Amennyiben többet szeretne tudni az ágyi poloskáról és az ágyi poloska elleni védekezésről, kattintson ide!

Élelmiszer- és ruhamolyok

A kistestű lepkék közé tartozó molylepkék viszonylag könnyen felismerhetők szőrös fejükről és testükről, valamint jellemzően lassú röpképükről. Tekintve, hogy a kifejlett alakok (az imágók) szájszerve rendkívül fejletlen, ezért nem károsítanak. A károkat minden esetben a féreg alakú, fejlett rágókkal rendelkező lárváik, a hernyók okozzák, amelyek a táplálékul szolgáló anyagban szövedéket készítenek. Elsősorban passzív úton terjednek (behurcoljuk őket), de az imágók be is repülhetnek. Az ember közvetlen környezetében leggyakrabban az aszalványmoly (Plodia interpunctella), a készletmoly (Ephestia elutella), a lisztmoly (Ephestia kuehniella), a ruhamoly (Tineola bisselliella) és a szűcsmoly (Tinea pellionella) okoz károkat. Az aszalványmoly, a készletmoly és a lisztmoly az élelmiszereket károsítják, míg a ruhamoly és a szűcsmoly pedig textil- és szőrmekártevők. Elkülönítésük és az ellenük való hatékony védekezés szakembert igényel!

Élelmiszer-kártevő bogarak

A bogarak (Coleoptera) az állatvilág fajokban leggazdagabb csoportja, legkönnyebben kemény szárnyfedőikről (első pár szárnyukról) ismerhetők fel, melyek a külső hatásoktól védik a vékony és éppen ezért könnyen sérülő hátsó pár szárnyat, valamint a potrohot. Számos faj ezeknek a kemény szárnyfedőknek köszönhetően képes károsodás nélkül elviselni a nagy szárazságot is. Mind a kifejlett alak, az imágó, mind a lárva erős rágókkal rendelkezik. A lárvák a kifejlett állattól eltérően rendszerint vékony bőrűek és puhák, emiatt rejtett életmódot folytatnak. Fejlődésük lassú, 1-6 hónap között mozog (hazai fajok), emiatt nagymérvű elszaporodásukra főleg ott lehet számítani, ahol hosszú ideig (több mint 3 hónapig) egy helyben tárolt élelmiszer vagy termény van. Számos fajuk ismert, de a leggyakoribbak a lisztbogarak, a kenyérbogarak, a tolvajbogarak, és a zsizsikek. Ezek elkülönítése és az ellenük való védekezés szakember segítségét igényli!

Rágcsálók

Magyarországon az egészségügyi kártevők közül leggyakrabban a vándorpatkány (Rattus norvegicus), a házi egér (Mus musculus), valamint a mezei egér és a házi egér kereszteződéséből származó güzüegér (Mus musculus spicilegus) jelenik meg az ember közvetlen környezetében. Eltérő életmódjuk miatt az ellenük való védekezés is különbözik, ezért a rágcsálók megjelenésekor elsődleges feladat az adott faj pontos meghatározása. A vándorpatkány kifejlett egyedei könnyedén elkülöníthetők az egérétől csupán a testméretei alapján (a patkány kifejletten 20 cm körüli, míg az egér megközelítőleg 8 cm). Azonban a fiatal példányok meghatározását csak szakemberek tudják megbízhatóan elvégezni. Rágcsálófertőzöttség esetén minden esetben kérjék szakember segítségét!

Egyéb emlősállatok

A ragadozók közül a menyétfélék külsőleg egymástól meglehetősen eltérő, közepes vagy apró termetű, értelmes, energikus, rendszerint magányos állatok. Testük erősen megnyúlt, lábaik rövidek, fülkagylóik kicsik és lekerekítettek, alig látszanak ki a szőrzetből. Rendszerint saját testüknél kisebb termetű állatokra vadásznak, ennek megfelelően éles, hegyes fogazatuk van. A végbélnyílásuk környékén valamennyi faj bűzmiriggyel rendelkezik, amely védekezésre és riasztásra, továbbá tájékozódásra szolgál. Az ember környezetében alkalmilag a nyest (Martes foina) és a görény (Mustela putorius) jelenthet problémát. Mindkét faj kifejezetten vonzódik az emberi településekhez, leggyakrabban csűrökben, istállók padlásán, alkalmilag a kertes házak tetőterében is előfordulnak, ahol a faszerkezet megrágásával komoly kárt okozhatnak, illetve éjszakai mozgásukkal és rágásukkal zavarhatják a lakók nyugalmát. A gépjárművek motorházába bejutva a vezetékeket is átrághatják. Irtásuk rendkívül problémás, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, azaz távoltartásukra. Fontos megjegyezni, hogy nyesthez és görényhez hasonló hermelin (Mustela erminea), és menyét (Mustela nivalis), továbbá az alkalmilag szintén megjelenő borz (Meles meles) védett fajok így irtásuk nem engedélyezett!

A kertekben problémát okozó közönséges vakondok (Talpa europea) szintén védett faj, de gyérítése a kertekben megengedett! Ennek ellenére elpusztításuk helyett elriasztásukra, illetve távoltartásukra kell törekedni. Szakembereink az előzetes helyszíni szemlét követően részletes tájékoztatást nyújtanak a védekezés lehetőségeiről.

Hívjon minket bizalommal a +36 30 872 7777 telefonszámon, vagy

Kártevőt találtál az otthonodban?

1. lépés: nyugodj meg!

2. lépés: hívd a +36 30 872 7777 számot!

3. lépés: amíg várod munkatársunkat, tedd szabaddá a polcokat és a sarkokat az eredményes és gyors munkavégzéshez!

4. lépés: gondolj rá, hogy Te is épp olyan félelmetes vagy az állatnak, mint ő Neked!

5. lépés: ….és tudd, hogy ha minket hívsz, azt ő nem éli túl!

DEZIN-PRO KFT. | +36 30 872 7777 | info@dezin-pro.hu | 1146 Budapest, Thököly út 106.