Infekciókontroll és HACCP

Infekciókontroll Kézikönyv

Tudta, hogy egy esetleges kártérítési perben garantált a vesztés, ha nincsenek megfelelően rögzítve a rendelőre vonatkozó higiénés előírások?

2010. július 1.-től minden orvosi és fogorvosi rendelőben készen kell állnia az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben (továbbá az ennek módosításáról szóló, később hatályba lépő 12/2012 (III. 6. ) NEFMI rendeletben szintén) előírt kézikönyvnek, melynek részletesen tartalmaznia kell az egyénileg kialakított infekciókontroll keretébe tartozó tevékenységeket, anyagokat, eszközöket, eljárásokat. A fogorvosi szolgáltatók túlnyomó többsége a mai napig nem rendelkezik a szükséges dokumentummal. Több sajtóhír számolt már be azonban arról, hogy az illetékes hatóságok 2011 tavaszától kezdődően az egész egészségügyi rendszerre –így a fogászatokra is– vonatkozó átfogó ellenőrzéseket végeznek.

A kézikönyvet megfelelő szakképesítéssel és szakismeretekkel rendelkező szakembereknek kell elkészíteniük. Kiemelten fontos területe a higiénés protokollok törvényben, jogszabályban előírt eljárásainak, valamint az engedélyezett higiénés anyagoknak a naprakész ismerete. A kézikönyvben rögzítettek szerint kell működnie a rendelők higiénés rendszerének!

Külön szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét az utóbbi években nagyságrendileg megnőtt igazságügyi, bírósági és kártérítési esetekre, melyek során bármilyen higiénés előírás, jogszabályi rendelkezés hiányossága esetén a fogorvosi rendelőt szinte biztos pervesztés fenyegeti.

Cégünk segítségével nem kell egyedül bajlódnia az ÁNTSZ engedélyek feltételrendszerének útvesztőjében, tőlünk első kézből kaphatja meg a legfrissebb információkat és segítünk az Ön személyre szabott infekciókontroll kézikönyvének elkészítésében.

Előzze meg a büntetést, várja Ön is felkészülten a szigorú ellenőrzéseket!

HACCP – A Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontjai

Az élelmiszerekkel szemben támasztott alapvető minőségi követelmény, hogy elfogyasztásuk közegészségügyi szempontból biztonságos legyen. Ezt a követelményt világszerte jogszabályi előírások rögzítik. A HACCP ennek megfelelően egy olyan rendszer, amely az élelmiszer-biztonság folyamatában meghatározza a jellemző biológiai és kémiai veszélyeket, tehát az egészségügyi kártevőket, valamint a kártevők elleni védekezésben alkalmazott irtószereket, továbbá a szabályozásukra szolgáló intézkedéseket (ld. Hazard Analysis Critical Control Point, azaz a veszélyelemzés kritikus szabályozási pontjai).

A HACCP-rendszer célja tehát a fogyasztók számára biztonságos élelmiszer előállítása és eljuttatása, melynek feltétele a jó higiéniai gyakorlat (GHP = Good Hygiene Praxis) és a jó gyártási gyakorlat (GMP = Good Manufacturing Praxis). Ennek kialakítása minden esetben nemzetközileg elfogadott alapelvek és a jogszabályi előírások figyelembevételével, továbbá a technológiai utasítások és az ágazati szabályozásokban előírtak betartásával történik.

Fontos megemlíteni, hogy az Európai Unió az élelmiszeripari szakágazatok területén az egészségügyi kártevők elleni védekezés végrehajtására, illetve a biocidek felhasználására részletes jogszabályi előírásokat nem ad. Az uniós rendeletek (ld. 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendeletek) az erre vonatkozó kötelezettségeket irányelvként a jó higiéniai gyakorlat keretében, az általános feltételek között rögzítik.

Az élelmiszerekkel való szoros kapcsolatuk és biológiai sajátosságaik miatt az egészségügyi kártevők megjelenésének fokozott veszélye van az élelmiszeripari szakágazatokban, ezért ellenük védekezni kell! Magyarországon az egészségügyi kártevők elleni védekezéssel kapcsolatban a járványügyi rendelet 4. melléklete az irányadó. Ennek megfelelően

  • az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban, stb.),
  • a piacokon és a vásárcsarnokokban, valamint
  • a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben

a házi legyek, a csótányok és a rágcsálók elleni védekezést rendszeresen, tervezett program szerint kell végezni, továbbá gondoskodni kell a madarak távoltartásáról.

A programnak tartalmaznia kell a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat.

A programot kizárólag a külön jogszabály által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el és működtetheti. Cégünk munkatársai rendelkeznek a program elkészítéséhez szükséges szakmai kompetenciákkal, továbbá a jogszabály által előírt szakképesítéssel, és örömmel állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Amennyiben további információra van szükségük, az alábbi részletes útmutatókat szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani:
Útmutató a baromfi és nyúlfélék vágásának és darabolásának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a cukoripar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a gyorsfagyasztott termékek jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a húskészítmények gyártása jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a hűtött élelmiszerek, hidegkonyhai készítmények jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a jégkrém gyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a malomipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a növényolaj gyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a savanyított termékek el állításának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a sertés- és marhavágás, bontás, darabolás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a söripar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a sütőipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a száraztészta el állítás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a szeszesital gyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a szikvíz-, szódavízgyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a tej és tejtermékek el állításának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a tojástermékek el állítására, tojás csomagolására vonatkozó jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató az alkoholmentes italok gyártásának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató az édesipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató az élelmiszer és italadagoló automaták működtetésének és az italcsapolás jó higiéniai gyakorlatához

Hívjon minket bizalommal a +36 30 872 7777 telefonszámon, vagy

Kártevőt találtál az otthonodban?

1. lépés: nyugodj meg!

2. lépés: hívd a +36 30 872 7777 számot!

3. lépés: amíg várod munkatársunkat, tedd szabaddá a polcokat és a sarkokat az eredményes és gyors munkavégzéshez!

4. lépés: gondolj rá, hogy Te is épp olyan félelmetes vagy az állatnak, mint ő Neked!

5. lépés: ….és tudd, hogy ha minket hívsz, azt ő nem éli túl!

DEZIN-PRO KFT. | +36 30 872 7777 | info@dezin-pro.hu | 1146 Budapest, Thököly út 106.